تبلیغات
عشق یعنی... من!

یکی بود...[ یکشنبه 9 فروردین 1394 ] [ 10:52 ب.ظ ] [ Azadeh D ]

دلبستگی...

دلم را به روی عالم و آدم بسته ام... 

مگر "دلبستگی" همین نیست؟
[ یکشنبه 9 فروردین 1394 ] [ 10:47 ب.ظ ] [ Azadeh D ]

دل شکسته...

خدایا!
گفتی دل شکسته باید آورد...
یعنی دل از این شکسته تر می خواهی؟!![ یکشنبه 9 فروردین 1394 ] [ 10:39 ب.ظ ] [ Azadeh D ]

تنها...

تنها ادامه میدهم در زیر باران

حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم

میخواهم تنهایی ام را به رخ این هوای دو نفره بکشم

ببار باران من نه چتر دارم نه یار . . .!

[ جمعه 7 فروردین 1394 ] [ 07:00 ب.ظ ] [ Azadeh D ]

آتش عشق...

کبریتـهای سـوخته هـمـ ،
روزی درختـ های شـادابی بـوده اند!
مثل مـا ،
که روزگـاری می خنـدیدیـمـ
قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد![ جمعه 7 فروردین 1394 ] [ 06:50 ب.ظ ] [ Azadeh D ]

حالم خوب است...
ﺳﻼﻡ!


ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ اﺳﺖ...


ﺩﻟﻢ ﻫﻢ ﺗﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ...


ﻫﺮﺭﻭﺯ اﺯ ﺳﺮ ﺑﻲ ﻛﺎﺭﻱ ﭼﻨﺪ ﻗﻂﺮﻩ ﺑﻐﺾ ﻣﻲ ﺭﻳﺰﻡ


ﺑﺮاﻱ ﺧﻨﺪﻳﺪﻥ ﻋﺎﺑﺮﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ پیاﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎ اﺯ پا ﻣﻲ اﻓﺘﻢ


ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ی ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ


ﻛﻪ ﺟﻮاﺏ ﺳﻼﻡ ﻣﺮا ﺑﻪ اﺟﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮔﺎﻫﻲ


پرسید :


ﺧﻮﺑﻲ ؟!


و ﻣﻦ اﺻﻼ ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻮاﺑﺶ ﺭا ﺩاﺩﻩ ام ﻳا ﻧﻪ!


ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ و ﻣﻦ اﺯ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﻲ


ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﺸﺘﻢ


ﺁﻭاﺯ ﺳﻮﺯﻧﺎﻙ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ


ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ


و ﺗﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻝ ﺭاﺣﺖ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﺁﻣﺪﻥ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ!


اﺻﻼ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻳﺴﺖ!


ﺑﮕﺬاﺭ ﻟﺤﻆﻪ اﻱ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ


اﺯ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﻲ


ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﻳﻚ ﻛﻼﻡ ﺑﻤﺎﻧﺪ :


ﺩﻳﺮ ﺁﻣﺪﻳ ـــ .....[ جمعه 7 فروردین 1394 ] [ 01:23 ب.ظ ] [ Azadeh D ]

ناگفته ها...


گاهـی بـرای او چیزهـایی می نویسـی

بعـد پـاک مـی کنـی ، پـاک مـی کنـی .
او هیـچ یـک از حـرف هـای تـو را نمـی خوانـد ،
امـا تـو تمـام حـرف هایـت را گفـته ای ...!


[ شنبه 11 بهمن 1393 ] [ 10:01 ب.ظ ] [ Azadeh D ]

باران...با تو هستم! 

صدای باران را می شنوی


دانه های باران را لمس می کنی


سرت را بالا بگیر

روح آبی ات را در فیروزه بیکران آسمان به 
پرواز در بیاور... 

و ترنم باران را با تمام وجود لمس کن
 

تا باور کنی که 


تنها نیستی


[ چهارشنبه 8 بهمن 1393 ] [ 03:08 ب.ظ ] [ Azadeh D ]

ساده...


به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد.

به دلی، دل بسپار که بسیار جای خالی برایت داشته باشد.

و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد.[ چهارشنبه 8 بهمن 1393 ] [ 01:18 ب.ظ ] [ Azadeh D ]

دلنشین...


عشق بورز به آنهایی که دلت را شکستند. 

دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند 

و بخند 

که خدا هنوز آن بالا با توست...
[ سه شنبه 7 بهمن 1393 ] [ 11:14 ب.ظ ] [ Azadeh D ]

آغاز...


دنیا

جاده های بسیاری دارد

و من

سخت ترین راه را بر میگزینم

زندگی را

لبریز از عشق... !
[ سه شنبه 7 بهمن 1393 ] [ 11:03 ب.ظ ] [ Azadeh D ]